Raamatupidamine

Raamatupidamisteenus tervikliku lahendusena üle interneti

Online Raamatupidamine on terviklik ja ühtne ettevõtete infosüsteem, mida on võimalik kasutada operatiivselt ja aega valides 24 tundi ööpäevas. See on turvaline, andmevahetus toimub krüpteeritult, andmed on kaitstud sissemurdmise ja hävimise eest, nad asuvad serveris ning nende salvestus dubleeritakse. Aktiivse online raamatupidamise puhul jääb ära dokumentide pidev kogumine ja edasi-tagasi saatmine ning topeltsisestamine. Raamatupidamine interneti teel võimaldab Teil andmeid sisestada, muuta, edasi saata ja välja trükkida, vaadata aruandeid ükskõik kus on intemet. Lisaks operatiivsusele on online raamatupidamine selge rahaline kokkuhoid.